ENGLISH
 
 
FAALİYET ALANLARI

  Sözleşmeler Hukuku

Hukuk alanında yetkin kişilerce hazırlanmış sözleşmeler, şirketlerin menfaatlerinin ve ticari yaşamlarının korunması bakımından büyük önem arzetmektedir.

Bu bağlamda, TAÇ Hukuk Bürosu, gerek sürekli hukuki danışmanlık hizmeti sağlamakta gerekse münferit talepler doğrultusunda, her konuda kapsamlı ve Müvekkilerinin hak ve yükümlülüklerini gözeten sözleşmeler hazırlamaktadır.

TAÇ Hukuk Bürosu özellikle, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, ortaklığın devri sözleşmeleri, şirket birleşmeleri ile satın almalara yönelik sözleşmeler, finansal kiralama sözleşmeleri, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, şirket kuruluş ve ana sözleşmelerinin müzakeresi ve hazırlanmasında kapsamlı hizmet vermektedir.

- Diğer Faaliyet Alanlarımız
 
   
2010 TAÇ Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.
Hukuki Uyarı