ENGLISH
 
 
FAALİYET ALANLARI

  İş Hukuku

-İş ve hizmet ilişkisi kapsamında, TAÇ Hukuk Bürosu aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir.
 
-İş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
 
-İş ve Hizmet Sözleşmeleri kapsamında, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması
 
-İş Hukukuna ilişkin ihtarnamelerin ve fesih bildirimlerinin tanzimi
 
-Alt İşveren ve İşçi Kiralama Sözleşmelerinin hazırlanması
 
-Ticari şirketlere iş hukukuna ilişkin konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 
-Şirket içi iş yönetmeliklerinin hazırlanması 
 
-Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimler ile ilgili danışmanlık verilmesi
 
-İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda bu konuda çalışan uzman şirketler ile birlikte eğitimler ve danışmanlık verilmesi.

- Diğer Faaliyet Alanlarımız
 
   
2010 TAÇ Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.
Hukuki Uyarı